Rytmisk massage och biografisk samtalsterapi

Solsigill. Wilhelm Mohr.

Rytmisk massage är en kroppsterapi som är utformad ur den antroposofiska läkekonsten.

Massagen är mycket konstnärligt utformad och kommunicerar med kroppens vävnader på ett mjukt, inkännande och rytmiskt sätt. Metoden kan  användas vid behandling av till exempel olika smärttillstånd, utbrändhet, ångest, sömnproblem och andra rytmiska störningar i organismen.

Biografisk samtalsterapi är en syntes av s.k. biografiarbete och samtalsterapi. Biografiarbete betyder enkelt uttryckt att vi ges utrymme att få berätta vår egen livshistoria och därur arbeta med olika frågeställningar, teman, mönster, relationer m.m. Samtalsterapi kan vara aktuellt för personer som befinner sig i en akut livskris. Det kan handla om vägval, olika förluster eller andra upplevelser som kan vara svåra att hantera själv och därför behöver mer direkt terapeutiskt stöd.

 Bo Kjellström

Lämna ett svar