Sömnstörningar

Sömn och vaka är en de djupast nedlagda rytmerna i våra liv på jorden. Sömnrytmen stabiliseras tidigt i livet och skall sedan bära den fysiologiska balansen mellan uppbyggnad och nedbrytning som är nödvändigt för våra mänskliga behov och funktioner. Sömnen skall balansera och läka alla belastningar som vårt medvetande liv utsätter vår biologiska organism för. Det som bland annat skiljer en rytmisk funktion från en takt är fenomenet övergångar. En fas där ett skeende övergår i sin motsats. Som t ex vid gryningen när sömnen skall övergå till vakenhet och i skymningen när dagen med ljuset skall ”sjunka ned” i mörkret.

Övergångarna är viktiga. Om jag har en normalt trygg barndom så lär jag mig snart den naturliga känslan av att sjunka ned i sömn. I den övergången möter jag min tillit och tro på att det är tryggt att överlämna mig till ett omedvetet tillstånd. På morgonen kan jag vara en stund i uppvaknandets övergång och återkalla mina drömbilder för att sedan låta dagen komma till mig. Det är långt ifrån alla människor som har en fungerande insomningsfunktion. Den stilla övergången mellan vakenhet och sömn då jag får vara ifred med mig själv blir istället fylld av upplevelser från dagen som jag inte kan assimilera. Om det pågår under en längre tid så kan den känsliga insomningsfunktionen gå förlorad.

Människor som har en tendens till övervakenhet under dagen har ofta svårt att uppleva övergångarna. De är ofta aktiva hela dagen för att sedan somna så fort dom lägger sig ned. Kanske stiger dom också upp direkt vid uppvaknandet? Andra människor blir kvar i övergångarna och har svårt att komma igenom. Då är det ofta svårt att somna in och även
svårt att vakna upp. Dagen kan då levas igenom i ett slags sänkt vakenhetsgrad och natten i en förhöjd vakenhet. Det sker aldrig någon frisk återhämtning.

Kemiska sömnmedel kan i dessa fall vara nödvändiga och berättigade hjälpmedel för att i varje fall ibland få hjälp att ”släcka lampan” så att man somnar in. En funktion hos sömnmedel är att det tar bort övergångsperioden och sömnen kommer oftast direkt och själva den naturliga upplevelsen av att i lugn sjunka ned i ro försvinner. Det kan vara befriande för den som kanske ligger vaken i timmar innan han somnar. Men samtidigt tas något viktigt bort.

Verkan av sömnmedel är intressant. Särskilt insomningssubstanser. När vi intar ett kemiskt sömnmedel så sjunker vår fysiologiska och medvetna aktivitet. Kroppen reagerar på detta
som ett angrepp mot medvetandet och fysiologin och ytterst mot vår överlevnad. Därför svarar organismen med att slå på sitt ”väck – system”. Den fysiologiska aktiviteten stiger som en reaktion på sömnmedlet. Det blir ett påslag i stället för en sänkning. Men effekten av den kemiska substansen är starkare och jag somnar ändå. Men när sömnmedlet utsöndrats ur kroppen kan vi känna oss mer ”uppvarvade” och rastlösa. Om vi intar sömnmedel en tid och sedan gör ett uppehåll så är redan den här mekanismen aktiverad. När jag går till sängs så slår kroppen på sitt ”väck – system” automatiskt inför en förväntad kemisk attack på medvetandet.
Den sköna övergången till sömnen har blivit förvandlad till ett slagfält. Att somna in har blivit en konflikt i organismen. Detta medför att beroendeeffekten av kemiska sömnmedel är så stark. Och så svår att bryta. Man blir beroende av att någon annan kommer och ”släcker lyset”. Oavsett om man är beroende av en kemisk substans eller en vän som finns vid min sida så förlägger jag min trygghet utanför mig själv. För den som inte kommer igenom porten till det omedvetna blir ofta natten en fiende. Att ligga i timmar utan att somna in är plågsamt och väcker ofta ångest och vanmakt. Ibland upphör den inre kampen och det fysiologiska påslaget först när det tidiga gryningsljuset sipprar in vid rullgardinen och skänker en befriande känsla av trygghet. Kampen är över. Plötsligt kanske man bara somnar in. Då ringer väckarklockan…

Den Rytmiska massagen arbetar direkt och medvetet med övergångar som tema. Den ger ett direkt stöd för alla rytmiska funktioner i organismen och kan således ge en god hjälp till den  som har problem med sin sömnfunktion.

Övergången mellan dag och natt är en plats där jaget kan skapa ett litet rum att hjälpa själen att komma in i mörkret. Rudolf Steiner har uttryckt att sömnsvårigheter ibland är en följd av att ”själen inte är nöjd med dagen”. Det är en individuell fråga för den som har svårt att somna att bära med sig. Likt många andra funktionella störningar i organismen så kan även sömnrubbningar vara en fråga som livet ställer till mig. Som jag inte kommer undan. För att till slut återvinna en god sömnfunktion kanske jag måste bära denna fråga med mig där svaret är att jag somnar in igen utan konflikt med mitt eget liv.

detslutnarummet

Bo Kjellström