Magiska stunder

Du masserar ju själen lika mycket som kroppen

I Vidarklinikens källare, på behörigt avstånd från det aktiva livet på avdelningarna, finns några oansenliga och tysta små rum. Detta är klinikens massageavdelning som till största delen varit min arbetsplats i 30 år.

Men för väldigt många patienter har dessa små rum expanderat.

Att arbeta med massage som yrke innebär att man, som i alla andra yrkesuppgifter, periodvis arbetar på rutin. Men händerna har under åren lärt sig att ändå göra tillräckligt bra behandlingar och de som behandlas är ofta nöjda.

Men så finns det dessa magiska ögonblick när någonting nytt uppenbaras i rummet.

Sådana ögonblick är svåra att medvetet framkalla men förutsättningarna är större ju mer tom och öppen jag själv är för att ta emot dem.

Dessa magiska ögonblick när en yttre behandling övergår i en inre process.

Min egen sinnesstämning är central. När jag själv är i kontakt med mitt eget centrum känner sig den behandlade trygg. När mitt eget inre är tyst och stilla bakom mina händer och bara finns där hos den människa som jag behandlar. Utan ambition och förväntan men med tid och beredskap att möta den behandlade och ta emot och bära det som kan uppstå. Annars blir det bara en kroppsbehandling och dörren till själen förblir stängd.

Den behandlade kommer ibland till rummet i ett ganska stressat tillstånd och rummet fylls kanske först av ett nervöst pratande. Men efter en stund sänker sig oftast tystnaden. Den behandlade är plötsligt inne i sig själv och blir delaktig i behandlingen. Lugnet som vilar i rummet gör att tiden vidgas och för ett ögonblick och nästan stannar. Stämningen förändras i det lilla behandlingsrummet som förvandlas till ett tempel.

Plötsligt uppstår ett möte mellan kroppen och själen hos den behandlade och formas till en erfarenhet. Inte bara rent själsligt som en upplevelse utan även ibland med närvaro av jaget som kan sätta ord på och nyansera upplevelsen.

Det är som du binder min själ och kroppen lyssnar på själen….

Det är så mycket aktivitet när kroppen försöker återskapa balansen….

Den rytmiska massagens huvudsakliga syfte är att harmonisera mellan den yttre människan (kroppen) och den inre (själen). Ibland handlar det om att försöka hjälpa en själ att varsamt knyta an till sin egen kropp (sig själv).

Det känns som jag får en kropp…

Det känns som min hud höll på lösa upp sig men nu har den hittat sin plats igen…

Förra gången fick jag en rygg igen….

Ibland handlar det om att hjälpa en själ som är för stark fäst vid sin kropp att lösa sig något. Att skapa ett andrum.

Du trycker inte in i spänningarna, dom kryper upp till ytan…

Det är som vattnet skiljs från leran….

Eller helt enkelt den allmänna självkänslan efteråt

Du får mig att slappna av och vara mig själv…

Jag tycker alltid mer om mig själv efter behandlingen…

När jag lade mig på bänken kände jag mig klumpig och ful. Nu känner jag mig som en grekisk skulptur…