Frågor och svar

Vanliga frågor om Rytmisk massage

1. VAD ÄR RYTMISK MASSAGE?
Rytmisk massage är en vidareutvecklad och förfinad form av den klassiska svenska massagen.

2. VAD SKILJER DEN FRÅN KLASSISK MASSAGE?

  • Människosynen. I den rytmiska massagen är det andliga och själsliga en lika viktig realitet som den fysiska kroppen vilket tas hänsyn till i utförandet.
  • Utförandet. Man arbetar för att kommunicera med den icke-synliga delen av människan. Nyansering av greppkvaliteten är central och anpassas efter varje individ. Liksom behandlingens innehåll. Rytmen och kvaliteten i beröringen är viktigast.

3. VAD KAN DEN HJÄLPA MIG MED?
Den Rytmiska massagen stödjer alla former av funktionsstörningar i människans organism. I såväl andningen, som cirkulationen, rörelseorganismen, nervsystemet samt i ämnesomsättningen. (se vidare sidan ”Rytmisk massage”)

4. HUR MÅNGA BEHANDLINGAR KRÄVS?
Det beror helt på den individuella situationen. Beroende av:

1. Motivationen. Vad vill jag?
– Bli fullständigt symptomfri?
– Bli klart förbättrad?
– Må lite bättre?
– Få hjälp att bearbeta något?
– Få hjälp att leva med mina besvär?

2. Problemets art
– Är problemet akut eller kroniskt?
– Är problemet själsligt eller fysiskt?
– Finns det psykosomatiska komponenter?

3. Är problemet fysiskt eller funktionellt?
Det går ju inte att behandla t ex cancer. Däremot kan olika biverkningar efter operationer behandlas. Det går inte att behandla t ex ett hjärtfel men man kan stödja hjärtats arbete och minska biverkningarna.

4. Allmänna förutsättningar
– Hur mycket tid är jag själv beredd att avsätta för behandlingen?
– Vilka ekonomiska förutsättningar har jag att genomföra behandlingen?
– Hur beredd är jag att ta ett eget ansvar i behandlingsprocessen?

Vanliga frågor om Biografisamtal

1. VAD ÄR BIOGRAFISK SAMTALSTERAPI?

Det är en samtalsmetod baserad på den idén om att människans upplevelser och erfarenheter i livet är viktiga för hennes personliga utveckling. Arbetet är baserad på arbete kring en individuell levnadskurva kopplad till olika hemuppgifter. Man går kortfattat igenom sin egen livshistoria.

2. VAD SKILJER DEN FRÅN VANLIG PSYKOTERAPI?
Biografisamtal är inte en djupgående bearbetning av psykiska problem utan mer en korttidsterapi baserad på kognitivt synsätt. Alltså medvetenhetsbaserad. Vi har alla förmågan att själva förändra våra liv här och nu och in i framtiden.

3. VARFÖR SKALL MAN GÖRA DET?
För att få ökad medvetenhet och självkännedom samt få en ökad upplevelse av samhörighet, begriplighet och mening med livet.

4.HUR MÅNGA GÅNGER SKALL JAG GÅ INNAN DET GER RESULTAT?
Det beror på det egna arbetet. Det är ingen behandling som görs av någon annan. Ju mer aktiv du själv är i processen ju mer får du ut. För en person i 50-årsålder kan ett biografiarbete omfatta 15-20 samtal med i allmänhet 1–3 veckors intervaller.

rosor

Lämna ett svar