Den inre solen

Sitter stilla
och gör ingenting
Våren kommer
och gräset växer av sig självt
(Basho)

Jag vill här kort beskriva en meditation för livet som alla kan göra. Då vakenheten är central så görs denna meditation vanligtvis i sittande ställning.

Sök upp en lugn plats där du får vara i fred. Sätt dig på en stol eller på några kuddar på golvet. Viktigt är att sätet är högre än knäna. Om du sitter på golvet låter du knäna vila på golvet och benen på var sin sida om kudden så att det bildas en trefot mellan sätet och knäna på vilken du kan vila. Sitter du på en stol bör du höja sätet med en tjock kudde eller några böcker. Känn hur fotsulorna vilar stadigt på golvet och bildar en stabil trefot med sätet.

Börja med att helt slappna av i bäckenet och benen. Vila med tyngden mot underlaget. Sitt fritt utan att luta dig mot ryggstödet. Man kan ta hjälp av en bild. Tänk dig att du sätter dig som när man sätter ned ett ljus stadigt i en ljushållare. Du slappnar av helt nedåt samtidigt som du kan vila i den vertikala linjen som är en förutsättning för en lugn ljuslåga. Att helt slappna av i kontakten med underlaget är viktigt. Beröringssinnet gör att vi känner oss själva och skänker oss en grund. Vi kan vila i nuet. Samla händerna i varandra och låt underarmarna vila på låren nära kroppen. Låt axlarna falla ned. Låt kroppen bli stilla likt ett berg. Inom zenbuddismen brukar man tala om ”just sitting”. Bara sitta. Ögonen skall vara lite öppna och blicken skall vila på golvet eller på väggen 1-2 m framför dig.

Balansen hos den fysiska kroppen är en av pelarna i denna meditation. Rudolf Steiner beskriver också betydelsen av jämvikten. Jämviktssinnet är en förutsättning för inre ro och gör oss oberoende av tiden. Instrålningen av jämviktssinnet i själen ger ett sådant oberoende av kroppsligheten. Det är att känna sig som ande. Släpp bilden av ljuset och bara sitt. Den vertikala känslan finns ändå kvar inom dig.

Sätt inte på någon musik. Världens naturliga ljud pågår omkring dig. Bara notera dem och låt dem vara. Frihet i andningen är den andra pelaren i denna meditation. Andningen har genom alla tider varit en kungsväg att komma i kontakt med sitt eget vara. Andningsövningar beskrivs inom alla kulturer och många terapeutiska metoder. Men andningen är mycket känslig för manipulation då den bär en tidlös visdom som man inom den antroposofiska läkekonsten kallar för det rytmiska systemet -den gyllene medelvägen som gör att vi kan bära våra inre motsättningar. Vi har ingenting att lära andningen. Det vi kan göra är att lära oss att lyssna på den och ge den utrymme och tid att finna sin egen rytm, och likt en flodfåra finna sin egen bädd inne i kroppen. Vänd nu lugnt din uppmärksamhet mot andningen. Låt andningen fylla upp dig och söka sitt eget utrymme inne i kroppen. Var bara helt öppen och ta emot varje andetag som en gåva från livet. Känn hur bröstkorgen gradvis slappnar av och öppnar sig vid varje inandning och sjunker av sig själv vid utandningen likt ett hav som stiger och faller inom dig. Låt andningen söka sig allt djupare ned i kroppen och med tiden skapa ett inre rum av stillhet i mitten av kroppen där du kan vara andligt närvarande i kontakt med ditt eget centrum. Din inre sol.

Att lugnt förnimma sin andning utan att manipulera med den utvecklar egenrörelsesinnet hos andningsmuskulaturen i bröstkorgen och buken vilket i sig självt öppnar upp för upplevelsen av frihet. Den fysiska balansen gör att andningsreflexerna blir aktiva och man kan vissa ögonblick få upplevelser av att ”det andas i mig”. Det rytmiska systemet befrias och livet kan gå vidare. Låt din oro gradvis sjunka ned genom kroppen med varje utandning likt sand som sjunker till botten i ett vattenglas tills vattnet klarnat. Låt det klarna upp och bli stilla inom dig. Stillheten är en förutsättning för att kunna spegla världen som den är. Så småningom kan du även släppa fokuseringen på andningen och bara sitta. Du kommer ändå att förnimma den inom dig.

Den tredje pelaren i meditationen är uppmärksamheten. Den yttre stillheten kan öka den inre aktiviteten. När du sitter stilla med dig själv utan att göra någonting så kommer livet ifatt dig. Det kan väcka oro och ångest. Tankar, känslor och impulser blir medvetna och kan röra sig rastlöst likt instängda fångar och du blir lätt upptagen med problemlösning. Kanske tappar du kontakt med kroppen. (I och för sig kan konstruktiva tankar dyka upp om du håller på med något som behöver lösas. Lägg då papper och penna bredvid dig så att du inte behöver hålla kvar tanken). Om du märker att du tappar uppmärksamheten så kan du åter rikta den mot din sittställning eller mot din andning. Med tiden kommer du att märka att din kontakt med ditt centrum stabiliseras. Det kan bli stilla inom dig och du kan lättare vila i ditt eget vara. Du kan få distans till dina inre konflikter och kan överlämna dem till livet som smälter ned dem till en ökad acceptans. Kontroll övergår i tillit. Det inre ljuset blir stilla. Uppmärksamheten vidgas. Inte genom en någon slags medveten närvaro utan genom att närvaron gradvis blir medveten när själen bli stilla.

009

Planetkrafterna samverkar runt solen. Medvetandets klarhet relateras till hjärnan. Detta är månens domän. Månen speglar världen objektivt. Utan att känna in. Månen är iakttagaren som lägger märke till detaljerna. Detta är vad jag ser. Månen ser delarna medan solen ser helheten. Månen observerar det yttre medan solen ser det inre i varje väsen. Jag ser dig. Månen förbinder sig inte men solen känner in utan att förlora sig själv. Venus känner också med men riskerar att förlora sig själv. Det subjektiva tar lätt över och kan leda till ett överbeskyddande eller medberoende beteende. Månens klarhet kan ibland ta sig uttryck i ett slags upphöjdhet och ibland en direkt svårighet att ”stiga ned” och förbinda sig med livet. (En patologisk ytterlighet kan ju leda till förlamning. Månens andra sida är för övrigt även verksam djupt i det omedvetna vilket är föremål för ett senare studium.) Solen möter livet direkt. Hon balanserar mellan månens objektivitet och venus subjektivitet.

Övningen har som uppgift att stärka din förmåga att vara uppmärksam på vad som sker både inom dig själv och utanför dig. Den kan hjälpa dig att vara i din inre sol. Och den är belägen i området kring solar plexus mitt i kroppen.

Att sitta så en liten stund varje dag är både ur ett terapeutiskt och andligt perspektiv en starkt hälsobevarande handling. Man kan tala om själslig och andlig friskvård. Till att börja med 5-10 minuter om dagen för att gradvis utöka tiden.

Det buddistiska ordet Za-zen betyder att sitta i avspänd uppmärksamhet. Za-zen är att i tiden ”sitta sig igenom” sina personliga inre hinder och motsättningar ned till sin existentiella grund. Livssinnet får lugn vilket gör att vi kan uppleva oss som ett kroppsligt och rumsligt själv. Vi blir medvetna om oss själva som en helhet. Vi kan vila i en djupare självkänsla. Vi känner oss mer ”hemma” på jorden och likt saven som stiger i trädet kan vi få en upplevelse av att livet strömmar in i oss ur den stora modern.

Det är en terapeutisk process som alltmer övergår till ett möte med det andliga.

Varje nytt andetag öppnar världen. Låt den komma till dig. Allt är möjligt. Våren kommer och gräset växer av sig självt.