Biografisamtal

mittliv

Jag vill be dig att ha tålamod
med allt som är ouppklarat i ditt hjärta
och lära dig älska frågorna i sig själva
likt låsta rum eller likt böcker
skrivna på ett helt främmande språk.
Sök inte de svar som inte kan ges dig
därför att du inte är färdig att leva dom.
För själva meningen är ju
att leva allting.

– Rainer Maria Rilke

Biografiarbete är egentligen inte terapi. Det är  ett kreativt och strukturerat sätt att utforska sin egen livshistoria. Här kan man medvetandegöra sin egen existentiella grund och skapa sig en överblick över sitt liv. Detta kan ge oss en ökad förståelse för oss själva.

Den antroposofiska läkekonsten tar fasta på människans, klientens, egen önskan att komma till rätta med sina svårigheter. Att varje individ själv sitter inne med svaret på de frågor hon bär med sig genom livet. Biografisamtal byggeri första hand på klientens eget initiativ.

Det egna arbetet är centralt i denna process. I biografiarbete får Klienten ett arbetsmaterial som leder till olika frågeställningar att bearbeta mellan samtalen. Denna process omfattar vanligen ca 10 – 15 samtal. Vid behov och önskemål kan givetvis samarbetet fortsätta efter överenskommelse.

Det övergripande syftet med Biografiarbete är flera. Du får en möjlighet att tillsammans med en utomstående person ställa dig lite vid sidan av ditt liv. Därigenom kan du få en överblick och ett perspektiv som kan vara svårt att åstadkomma på egen hand eller tillsammans med närstående. En annan möjlighet är att du kan utveckla en känsla av sammanhang med ditt liv. Att uppleva sitt liv som meningsfullt kan vara svårt om man prövas av olika motgångar. Ett tredje syfte är att utveckla en självständig förmåga att hantera livet och agera i ditt liv. Att återta ett initiativ som du kanske tappat på vägen.

Biografisk samtalsterapi utforskar man tillsammans med en terapeut enskilda svåra händelser mot bakgrund av sin egen levnadshistoria. Våra strategier att hantera kriser är ofta nedlagda djupt inom oss sedan tidigt i livet och tenderar att upprepa sig varje gång jag kommer i liknande krissituationer. Därför kan en kris vara en möjlighet att förändra mina förutsättningar att möta kommande kriser på ett annat sätt och därigenom lättare komma vidare i mitt liv. Enligt den antroposofiska människosynen är sjukdomar och livskriser att betrakta som viktiga steg  i personlighetsutvecklingen om man kan hantera dessa på ett meningsfullt sätt. Att klienten blir delaktig och aktiv i sin livssituation är en viktig målsättning i antroposofisk läkekonst.

Biografisk samtalsterapi kan leda klienten till en ökad självkännedom och kan medverka till en nyorientering i livet. Även om man av uppenbara skäl arbetar mycket med sitt tidigare liv så är huvudsyftet att komma till en punkt där initiativ mot framtiden kan formuleras.

Jag har mottagning i Järna och i Hälsans Hus i Stockholm.

Så många dagar nätter veckor går
när jag bara följer spår
så många dagar som jag struntar i
att varenda liten sak jag gör
till slut blir mitt liv

Eva Dahlgren

Labyrinten i Chartres

Labyrinten i Chartres

Lämna ett svar