Biografiarbete på distans

I samtalsterapin är ju mötet mellan berättaren och lyssnaren det som bär den terapeutiska processen. Att som klient bli lyssnad på och sedd.

Ett mer renodlat Biografiarbete är ju helt beroende av klientens eget hemarbete med frågor relaterade sin egen livshistoria. En sådan process är möjlig att genomföra även på distans för motiverade personer.

Detta i kontinuerlig dialog med och stöd av terapeuten via e-post, brev och i vid behov även telefon.

Vad som krävs är att klienten inte befinner sig i en akut livskris eller har för många praktiska problem omkring sig. Livssituationen måste innehålla tid och rum för eget arbete.

Vidare fodras förstås intresse och förmåga hos klienten att formulera sig i skrift och en vilja att göra detta.

Då det endast finns Biografisk samtalsterapi att tillgå på några få platser i landet så vill jag här erbjuda en möjlighet för Biografiarbete på distans.

Detta gäller personer som inte geografiskt har tillgång till biografisk samtalsterapi. Jag kan se det även som en möjlighet för äldre människor och funktionshindrade personer som kanske har svårt att förflytta sig.

För vidare information kontakta mig via min e-mailadress: bo.kjellstrom@telia.com

Den människan är lyckligast som kan se förbindelsen mellan slutet och början av sitt liv. Återkallandet kan förnya vår medvetenhet om det nuvarande och återställa vår känsla av förundran.

                                                                    – J W von Goethe

Fotografi av Ulla Hjortflod.

Ulla Hjortflod

Lämna ett svar